Medlar Trees

Medlar Trees

20 Feb, 2015
Andros

Medlar_pomes_and_leaves

IMG_2822